Materiály

Drevo

Drevo je najľahší stavebný material, ktorý sa pri optimálnych vlastnostiach tepelnej izolácie vyznačuje vysokou pevnosťou, pre čo ho možno používať na nosné časti. Drevo je ekologicky prvotriedne, lebo na výrobu využíva slnečnú energiu. Drevo je najlepší prírodný izolátor (šesťkrát lepší než tehla a pätnásťkrát lepší než betón). Drevo hrúbky 3 cm má tepelnú izoláciu ako 45 cm betónu alebo 18 cm tehly.

Pri správnom spracovaní drevo je výnimočne trvácne, preto nie je potrebná jeho chcemická ochrana v krovných konštrukciách, ani vo vnútorných miestnostiach. Keď sa drevený dom po mnohých desaťročiach demontuje, nevzniká nepoužiteľný odpad, ale material, ktorý sa môže použiť. Jednotlivé stavebné časti alebo prvky, napríklad hranoly, sa môžu znovu použiť a zostatky využiť na energiu.

Drevené plochy v značnej miere prispievajú k spríjemneniu priestorovej klímy, keďže drevo účinne reguluje vlhkosť vzduchu. Drevo chráni imunitný system tým, že preberá škodlivé látky zo vzduchu a v priebehu niekoľkých hodín zníži ich koncentráciu na desatinu. Drevo je zdravé, neemituje rádioaktívne žiarenie, škodlivé plyny, prach spôsobujúci alergie a statickú elektricitu. Drevené konštrukcie zabraňujú prieniku zemných magnetických síl, ktoré sú dôležité pre ľudské zdravie. Dlhoročné testy preukázali, že drevo kladne vplýva na dobrú náladu a zdravie ľudí.

Drevo ako stavebný materiál je zaujímavé pre užívateľov, lebo disponuje veľmi dobrým pomerom cena-práca. Vďaka ľahkému opracúvaniu a krátkemu času výstavby zaručuje rýchle ukončenie stavby. Spôsob výstavby z dreva je, ako suchý spôsob, nezávislý na čase. Rýchla montáž, najkratší čas výstavby, najnižšie prepravné náklady, krátka doba zahrievania a malé straty tepla sú ekonomické prednosti. Drevo sa ľahko kombinuje s inými materiálmi. V prípade požiaru drevo prenáša teplotu zahrievania desaťkrát pomalšie než betón a až dvestopäťdesiatkrát pomalšie než oceľ.

Drevo sa vyznačuje vysokou stastickou kvalitou, preto ho možno využívať na rôzne konštrukcie – od nosných konštrukcií do viacposchodových stavebných konštrukcií. Za to je zodpovedná mikro-štruktúra dreva, ktorá má vplyv na vysokú schopnosť zaťaženia. Vo vzťahu k vlastnej váhe drevo je schopné niesť štrnásťkrát viac než oceľ a jeho odolnosť na tlak sa rovná armovanému betónu. Drevo so svojou hustotou od 400 do 800 kg/ m³ je až päťkrát ľahšie než betón, ktorého hustota vynáša 2500 kg/m³, v dôsledku čoho je jeho preprava oveľa menej náročná.

OSB dosky

OSB dosky (Oriented Strand Boards) sú dosky z dlhých veľkoplošných triesok. Triesky sú vo vonkajších vrstvách dosky orjentované rovnobežne a triesky v strednej vrstve sú otočené priečne. Také orientovanie osobitných vrstiev umožňuje OSB doskám vynikajúcu stabilitu foriem a vysoké hodnoty pevnosti. OSB je ideálny material na výrobu rôznych konštrukcií a podobne.

Z derevenej suroviny, ktorá sa používa, prevláda smrek a čiastočne borovica.

U výrobcov stavebných drevených konštrukcií tento material je už dnes pre svoj optimálny pomer nákladov a vysoko nadpriemerných vlastností ťažko zameniteľný. Dosky sa čoraz častejšie používajú pre svoju zaujímavú textúru, čím dávajú nezvyčajný výzor enteriérom. Zloženie, štruktúra, farba a vzhľad dreva sú vytýčené hodnoty OSB dosiek.

Čím sa vyznačujú OSB dosky z drevených triesok v porovnaní s ostatnými izolačnými materiálmi?

Výnimočná ochrana pred horúčavou a chladom. Najvyššia kapacita akumulácie tepla v porovnaní s inými izolačnými materiálmi!

OSB platne z drevotriesky sú difúzne otvorené a pôsobia tak, že regulujú vlhkosť. Ak relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti stúpa vstrebávajú ju difúzne otvorené dosky. Ak vlhkosť vzduchu klesá, tento drevený stavebný material odovzdáva vlhkosť.

Hlavné hodonoty

 1. Vynikajúce mechanicko-fyzické vlastnosti
 2. Kompaktná homogénna štruktúra dosiek bez puklín, hŕč a chýb vo vrstvách
 3. Vysoká stálosť foriem a minimálne zmeny objemu
 4. Vhodné tepelno-izolačné vlastnosti
 5. Ekologický material aktraktívneho vzhľadu
 6. Nízka váha, vhodná cena
 7. Vizuálne rovnomerná plocha
 8. OSB platne sú 100% recyklovateľné

Minerálna vlna

Minerálna vlna patrí medzi najčastejšie používané materiály na ochranu pred teplom, hlukom a požiarom. Najväčší význam pre to majú predovšetkým jej výrobné vlastnosti: minerálna vlna nemá iba výnimočné izolačné vlastnosti, ale je nehorľavá s bodom tavenia na vyše než 1000 stupňov C, je vodovzdorná, trvanlivá a ľahko sa spracúva. Základný materiál pre minerálnu vlnu tvoria druhy minerálov ako sú napríklad diabas, bazalt, dolomit a iné minerálne materiály. Tieto minerály možno dostať v povrchových baniach a existujú takmer v neobmedzených množstvách. Výroba je veľmi hojná: z iba jedného kubického metra suroviny sa dostáva okolo sto kubických metrov minerálnej vlny. Tak výroba minerálnej vlny šetrí zdroje.

Výroba začína tavením minerálov pri teplote okolo 1500 stupňov C. Na konci procesu sa roztavený materiál mení na vlákna. V priebehu procesu sa vláknam pridávajú spojovacie a impregnovacie prostriedky. Tak spracované vlákna sa zbierajú do zbernej komory a vytvárajú vlnenú plsť. Táto plsť sa zhustne do požadovanej konzistencie a nakoniec sa stvrdne pri teplote okolo 230 stupňov C.

Zhustňovanie, obsah spojovacích prostriedkov ako aj orientácia vlákien vo vlne závisia od toho, ktoré špecifické požiadavky má splniť hotový výrobok, od mäkkých dosiek na zvukovú izoláciu po extrémne odolné dosky, napríklad na izoláciu rovnej strechy.

Izolácia minerálnou vlnou znamená nie iba tepelnú, zvukovú a požiarnu ochranu, ale aj ochranu prostredia, lebo ona znižuje spotrebu energie na vykurovanie fosílnymi palivami, a tým znižuje počet škodlivých látok, akou je, napríklad, kysličník uhličitý. Výskumy nezávislého francúzskeho inštitútu pre ekológiu Ecobilan preukázali, že minerálna vlna ako izolačný materiál počas svojej doby trvania ušetrí okolo 1700 krát viac energie než sa minie na jej výrobu. To nie je dobré iba pre okolie, ale aj pre užívateľa: on šetrí peniaze prostredníctvom znížených výdavkov na vykurovanie.

Spotreba energie na vykurovanie je priamo spätá s termoizoláciou domu.

Únik tepla
Klasický dom Miesto úniku Montovaný dom
30-40% cez okná 15-20%
25-30% cez stropy (strechy) 10-15%
10-20% cez podlahy 5-10 %
25-30% cez fasádne múry 10-15%

Sadrokartónové dosky – inovatívna technológia

Sadrokartónové dosky sú v Európe synonymom pre systémy suchého stavania, ktoré sa používajú na navrhovanie interiérov: vonkajšie a deliace steny, stropy, podkrovia, plávajúce podlahy, opláštenie stien (suché omietky).

Sadrové dosky majú rôzne špeciálne systémy na ochranu pred požiarom, hlukom, vlhkosťou, baktériami, plesňou, zlým vzduchom, stratami energie, röntgenovým žiarením a elektromagnetickým žiarením …

Sadra sa používa už niekoľko tisíc rokov, pretože ide o ideálny stavebný materiál, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, reguluje klímu v miestnosti, poskytuje vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu a súčasne je aj cena priaznivá. Sadrokartónové dosky preto ponúkajú najlepší pomer kvality a ceny a preto je viac ako 100 rokov existencie sadrokartónových dosiek nenahraditeľná pre všetky pracovné pozície v interiéri.

Sadrokartónové dosky sú úplne ekologické a vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti dávajú pocit tepla a pohodlia v priestore. Sadrokartónové dosky prirodzene regulujú vlhkosť vzduchu absorbovaním vlhkosti, keď je veľmi vlhko, alebo uvoľňovaním, keď je sucho. Hmotnosť týchto stien je nízka, a preto nezaťažuje konštrukciu domu.

Výhodou vnútorného opláštenia sadrokartónovymi doskami z hľadiska stavebenj fyziky je predovšetkým ochrana tepla v miestnostiach v zime, respektíve zabránenie prenikaniu tepla v lete. Použitím parnej zábrany pri vnútornej tepelnej izolácii eliminujeme aj vlhkosť na stenách.

Jednoduchá inštalácia a ľahká demontáž uľahčujú používanie zariadenia. Materiály sa ľahko prepravujú a môžu sa používať v zimných podmienkach, čo je pri tradičnej výstavbe ťažké.

Sadra je prírodný a biologicky zdravý materiál a sadrokartónové dosky sú v súlade so zásadami ekologickej výstavby, ktoré sa pre stavbu v západnej Európe stávajú veľmi dôležitými.

Možnosť požiarnej ochrany je až 180 minút.

Fasádny polystyrén (EPS)

Expandovaný polystyrén (EPS) je paropriepustný, pre životné prostredie neškodný material, ktorý svojou izoláciou od základu po strechu poskytuje zdravý a pohodlný životný priestor. EPS-izolovaný dom poskytuje prvotriedny komfort vo všetkých poveternostných podmienkach a ročných obdobiach, izolácia je optimálna, neprenikajú ani zvuk ani vietor. Polystyrén je dlhodobo optimálny izolačný materiál pre všetky podmienky, je paropriepustný a nestráca svoje izolačné vlastnosti.

Vlastnosti EPS-a:

 1. vynikajúci tepelný izolátor;
 2. nízka nasiakavosť;
 3. stabilný a trvalý;
 4. paropriepustný;
 5. nedráždi ani sa nerozkladá;
 6. má dobré mechanické vlastnosti pri nižšej hmotnosti;
 7. neškodný pre životné prostredie;
 8. vynikajúce spojenie s lepidlami a maltami
 9. rozmerovo stabilný;
 10. jednoduchá inštalácia.