EKO KUĆA, Ivanjica

Adresa: Nušićeva 5, IVANJICA

Telefon: 032/66 00 66

Mobil: 063/66 00 60

E-mail: office@ekokuca.com

DIČ: 104593795

IČO (Matični broj): 20178795