Montažne hiše – TEHNIČKI OPIS

TEHNIČNI OPIS MONTAŽNE NIZKOENERGIJSKE PASIVNE EKO HIŠE (Na ključ)

Vse hiše iz ponudbe EKO HIŠA so zunaj popolnoma končane.

Osnovna cena v ponudbi vsebuje naslednje:

  • Zunanje stene s toplotno izolacijo in vgrajenimi okni in vhodnimi vrati
  • Notranje stene s toplotno izolacijo
  • Inštalacijske stene za postavljanje elektro, vodovodne in kanalizacijske napeljave
  • Stropno konstrukcijo s toplotno izolacijo
  • Strešno konstrukcijo, pokrito s strešno opeko in dokončanimi nadstreški
  • Horizontalne, vertikalne žlebove, kotličke, obrobe iz plastificirane pločevine v barvi
  • Zunanjo termoizolacijsko fasado z zaključnim dekorativnim ometom v barvi

I. MONTAŽNA DELA

1. Zunanje stene

Večslojni zidni elementi so v EKO HIŠAH izdelani kot visokoenergetske stene (energetsko varčne) debeline 400 mm z vrhunsko zvočno in toplotno izolacijo (U=0,1W/m2K ).

Sestava zunanje stene (od znotraj navzven)
Mavčna plošča 12,50 mm
Inštalacijski prostor 60,00 mm
Prezračevalni zračni sloj
OSB plošča 10,00 mm
Nosilna skeletna lesena konstrukcija 150,00 mm
Toplotna in zvočna izolacija iz kamene volne 150,00 mm
OSB plošča 10,00 mm
EPS fasadni stiropor 150,00 mm
Lepilo, mrežica, lepilo in zaključni dekorativni omet v barvi 7,50 mm
Skupna debelina stene 400,00 mm

2. Notranje stene

Sestava notranje stene
Mavčna plošča 12,50 mm
OSB plošča 10,00 mm
Nosilna skeletna lesena konstrukcija 100,00 mm
Toplotna in zvočna izolacija iz kamene volne 100,00 mm
OSB plošča 10,00 mm
Mavčna plošča 12,50 mm
Skupna debelina stene 145,00 mm

3. Zunanja nosilna stena

Izvaja se pri hišah s podstrešjem in streho na 2 strešnih ravneh. Višina 150 cm
stanovalcem omogoča gibanje skozi prostore.

4. Stropna konstrukcija

Izdeluje se iz lesene konstrukcije v skladu s statičnim izračunom s toplotno izolacijo iz mineralne volne v debelini 150 mm pri pritličnih hišah, s čimer se doseže velik prihranek energije za gretje in hlajenje. Spodnja stran stropne konstrukcije je obložena z mavčnimi ploščami.

5. Strešne konstrukcije

Izdelujejo se strehe z eno, dve in več strešnih ravni.

Razgibane in razkošne strehe (kapni napušči) dajejo vsaki Eko Hiši posebno arhitektonsko noto. Eko Hiša izdeluje streh z najrazličnejšimi nagibi in oblikami, ki so prilagojene lokalni arhitekturi in izdelane v skladu s statičnim izračunom. Spodnji vidni deli strehe so obloženi z dekorativno aluminijsko oblogo v barvi po izbiri kupca. Vidni deli strešne konstrukcije so skobljani in površinsko obdelani. Za kritino se uporabljajo strešniki Avstrijskega proizvajalca Tondach. Med škarnike je postavljena toplotna izolacija iz mineralne volne v debelini 200 mm pod katero se postavljajo letve, prezračevalni zračni sloj in zaključna mavčna plošča.

6. Nadstrešnice in Balkoni

Vse hiše so opremljene s praktičnimi nadstrešnicami nad vhodom. Nadstrešnice nad terasami in balkoni se izvajajo v skladu s posameznimi projekti.

7. Odtekanje vode

Vsi krovski kleparski elementi (obrobe in žlebovi) so izdelani iz jeklene plastificirane pločevine v barvi

8. Okna in balkonska vrata

Vsa okna in balkonska vrata so izdelana iz 6-komornih belih PVC profilov s skritim okovjem nemških proizvajalcev VEKA i Rotto. Izvedba iz PVC profilov z lesnim dekorjem se dodato zaračunava. Odpiranje je okoli horizontalne in vertikalne osi. Zasteklitev se izvaja z visokokakovostnim 3-slojnim steklom, ki je polnjen z argonom (U=0,7 W/m2K). Po želji kupcev je ob doplačilu možna vgradnja aluminijastih rolet in rolo mrežic za insekte. Vgrajujejo se zunanje okenske police iz plastificiranega aluminijske pločevine v barvi.

9. Vhodna vrata

Vhodna vrata so lepega dizajna z varnostnim okovjem in varnostno ključavnico, zastekljena z IZO steklom.

10. Stopnice

Pri nadstropnih hišah in hišah s podstrešjem se vgrajujejo stopnice iz masivnega blago parjenega bukovega lesa, lakiranega z lakom za parket.

II. GRADBENA DELA

1. Temelj in temeljna plošča (nista vključena v ceno – sta predmet naknadnega dogovora)

2. Ostala gradbena dela

Preko pasovnih temeljev in talne plošče se polaga hidroizolacija iz ,,kondor,,trakov v 2 fazah. V prvi fazi (pred montažo objekta) se polaga hidroizolacija v trakovih širine 25-30 cm pod temelj, v drugi fazi (po montaži objekta) pa na preostalo površino. Preko talne hidroizolacije se polaga toplotna izolacija iz stiropora za tlake d =50mm in PVC folije. Preko folije se izvaja proarmirani cementni estrih d=40mm, ki služi kot podlaga za pode. Armiranje cementnega estriha se izvaja z varjeno mrežo Ø 2-5/5cm. Dimnik za gretje se izdeluje po licenci Schiedel Ø 200mm.

III. OBRTNIŠKA DELA

1. Podi

V dnevni sobi, sobah, predsobi in v delu kuhinje je predviden laminat d=10mm, medtem ko se v kuhinji pod kuhinjskimi elementi, shrambi, kopalnici, WC-ju polagajo glazirane keramične ploščice domače proizvodnje. Na vhodu, vhodnem stopnišču in terasi se polagajo neglazirane keramične ploščice prav tako domače proizvodnje

2. Notranja obdelava

Stene in stropi so v vseh prostorih pobarvani z belo poldisperzijsko barvo v 2 premazih s predhodno obdelavo spojev mavčno-kartonskih plošč s polnilom, bandažnim trakom in izravnalno maso. V kuhinji se polagajo keramične ploščice domače proizvodnje do višine 1,6 m, v kopalnici in WC-ju do stropa. Na vhodu in na terasi se postavlja talni podzidek h=10 cm.

3. Vodovod i kanalizacija

Inštalacije vodovodne napeljave se izdelujejo v skladu s posebnim projektom z izvajanjem iz hidrotehničnih plastičnih cevi na 1 m od objekta brez izgradnje vodomernega jaška. Spajajo se z aparatom za varjenje cevi. Pred vsako sanitarno napravo na vodu hladne vode je predviden prepustni ventil, da bi se lahko naredila zamenjava potrošnika v primeru napake. Priprava tople vode v kopalnici in kuhinji se opravlja z grelnikom vode s plastificiranim kotlom prostornine 80 litrov.

Sanitarni elementi so bele barve I klase, z ustreznimi enoročnimi ventili in ventili domačih proizvajalcev. Kanalizacijske inštalacije se izvajajo iz trdih PVC cevi na 1 m od objekta. Cevi se spajajo na oglavek z gumijastim tesnilnim prstanom, vgrajujejo pa se po projektu glede na nagib in položaj. Odvajanje plinov je zagotovljeno s pomočjo ventilacijske PVC cevi.

4. Elektroinštalacije

NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO se vrši s pomočjo kablov, iz distribucijskega nizkonapetostnega omrežja, preko kabelske priključne omarice (KPO) 3×100 A, z vgrajenimi nizkonapetostnimi varovalkami NV 100/50A, in glavne razdelilne omare (GRO), locirane na mestu, prikazanem na načrtu inštalacij.
Natačnejše pogoje za priključitev objekta na nizkonapetostno omrežje in vgradnjo kabla za napajanje, priključne omare, glavne razdelilne omare (GRO) izdela dobavitelj električne energije – pristojna elektrodistribucijska organizacija. V glavni razdelilni omari (GRO) so postavljeni: trifazni dvotarifni števec 10-40A, števec električne energije, oziroma MTK sprejemnik, zaščitna naprava diferencialne elektrike, kot tudi varovalke za vode za napajanje in razsvetljavo in priključnica. Rzdelilna omara je tipska in mora biti izdelana v skladu z tipizacijo pristojne elektrodistribucije.

VODI ZA NAPAJANJE IN NOTRANJAE OMREŽJE. Vod za glavno razdelilno omaro PP-Y 5×10 mm2, postavljen od kabelske priključne omare (KPO) 3x100A do glavne razdelilne omare (GRO), v zaščitni PVC cevi vgrajeni v montažnem panelu, njegov presek pa je določen na podlagi pričakovane enourne maksimalne obremenitve inštalacije. Napeljevanje kablov v montažnem delu objekta se vrši delno v PVC ceveh izdelanih iz samogasnega materiala, vgrajenih v montažnih panelih ali POK kanalih iz samogasne plastike, montiranih na posebno v ta namen postavljeno desko, ki se postavlja v spodnjem delu rešetkastega stropnega nosilca. Razvejanje kablov je predvideno s pomočjo razvodnic tipa OG, za nadzidano montažo, ki se montirajo na stropno desko. Za notranjo napeljavo so predvideni inštalacijski vodniki tipa PP-Y, s presekom, ki je označen na grafičnem delu projekta.

MERENJE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE se vrši s pomočjo trifaznega trisistemskega dvotarifnega števca 3×380/220V 10-40A, vgrajenega v glavno razdelilno omaro. Za spreminjanje tarife je predviden števec električne energije oziroma zvočno-frekvenčni sprejemnik (MTK) odvisno od pogojev podjetja za dobavo električne energije, ki morajo biti umerjeni – overjeni s strani pooblaščene organizacije.

INŠTALACIJA RAZSVETLJAVE IN PRIKLJUČNICA je izvedena z vodniki PP-Y preseka in števila žil označenih v grafičnem delu, položenim v samogasnih PVC ceveh, ki so vgrajene v montažne panele tipa EKO HIŠA. Za priključitev posamičnih monofaznih in trofaznih potrošnikov je predviseno dovolj veliko število monofaznih in trofaznih priključnic z zaščitnim kontaktom ,,šuko,,. Ker je v vsaki sobi predvidena po ena priključnica, ki se napaja s posebnim kablom za napajanje, je možno električno gretje le-teh s pomočjo ustreznih grelnih teles, odvisno od potreb uporabnika. Priključitev električnih grelnikov vode (bojlerjev) je predvideno z vodniki PP-Y 3×2,5 mm2, postavljenimi v samogasnih PVC ceveh, vgrajenih v montažne panele. Splošna razsvetljava je predvidena z žarilnimi svetilkami (žarnicami).

TELEFONSKA INŠTALACIJA. Za priključek telefona in telefaksa predvidena je telefonska inštalacija izvedena z vodniki I-Y(st)Y v skladu z grafičnim delom Projekta, ki so postavljeni v inštalacijsko cev Ø16 mm. Predvideno je dovolj veliko število telefonskih priključnic z ,,euro western,, priključki, nameščenih v skladu z grafičnim delom Projekta. Telefonska inštalacija je izvedena kor razvejena, z oblikovanjem glavne telefonske koncentracije, locirane na mestu prikazanem v grafičnem delu Projekta.

ANTENSKA INŠTALACIJA Zaradi omogočanja sprejema zemeljskih in satelitskih TV in radio programov je predvidena kombinirana antenska priključnica locirana na mestu, ki je prikazan v grafičnem delu Projekta z antenskim kablom tipa TV-SAT 75Ω nameščenim v PVC rebrasto cev, ki je postavljena vertikalno do podstrešnega prostora. Same antene kot tudi naprave za sprejem in distribucijo radijskega in TV signala niso predmet tega Projekta.

ZAŠTITA UDARCA ELETRIKE je predvidena z uporabo zaščitnega tokovnega stikala (FID) v TT sistemu, s povezovanjem na ozemljitev, pocinkani trak v temelj objekta. Ker je ozemljitev v sloju betona, ki je vedno vlažen, je njegov prehodni odpor praviloma majhen. Ob glavni razdelilni omari (GRO) je predvidena postavitev doze za izenačitev potenciala, na kateri se povezujejo zaščitni vodniki inštalacije visoke in nizke napetosti, kot tudi vodniki za izenačitev potenciala iz vlažnih in mokrih prostorov. Kot dodaten ukrep zaščite pred nevarno napetostjo se uporablja sistem izenačitve potenciala v vlažnih in mokrih prostorih z galvanskim povezovanjem vseh metalnih mas, ki v normalnem pogonu niso pod napetostjo, na doze za izenačitev potenciala v škatli PS-49, z vodnikom P/Y 4 mm2, ki je postavljen v cev Ø13,5 mm. V vsakem primeru je zaradi preverjanja učinkovitosti uporabljenih ukrepov treba opraviti potrebna elektrotehnična merjenja in pridobiti atest od pristojne institucije.

IV. Projektna dokumentacija

Prilaga se kompletna projektna dokumentacija, ki je izdelana v skladu s standardi in predpisi EU, potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja (Einreichplan, Energieausweis).