Montované domy – TECHNICKÝ OPIS

TECHNICKÝ POPIS NÍZKOENERGETICKÉHO MONTOVANÉHO EKOlogického DOMU (na kľúč)

Všetky domy z ponuky EKO DOMOV sú zvonku kompletné dokončené.

Základná ponuková cena zahŕňa nasledujúce:

  • Obvodové steny s tepelnou izoláciou a vstavanými oknámi a vchodovými dverami
  • Vnútorné steny s tepelnou izoláciou
  • Inštalačné steny pre nastavenie elektrických, vodných a kanalizačných inštalácii
  • Stropná konštrukcia s tepelnou izoláciou
  • Strešná konštrukcia pokrytá škridlámi a urobenými okapmi
  • Horizontálne, vertikálne odkvapy, úžľabia, oplechovanie z farebného plechu s plastovým povlakom
  • Vonkajšia tepelno-izolačná fasáda s farebnou dekoratívnou omietkou

I. Montované práce

1. Obvodové steny

Viacvrstvové stenové prvky v systéme EKO DOM (EKO KUĆA) sa vyrabajú ako vysoko energetické steny (energetický úsporné steny) hrúbky 400mm so špičkovou zvukovou a tepelnou izoláciou (U=0,1W/m2K).

Zloženie vonkajšej steny (zvnútra von)
Sadrokartónové dosky 12,50 mm
Inštalačný priestor
(tepelná a zvuková izolácia z kamennej minerálnej vlny)
60,00 mm
Parotesná zábrana 60,00 mm
OSB doska 10,00 mm
Nosná kostrová drevená konštrukcia 150,00 mm
(tepelná a zvuková izolácia z kamennej minerálnej vlny) 150,00 mm
OSB doska 10,00 mm
Fasádny polystyrén: pevné lisovaný 150,00 mm
Lepidlo, sieťka, lepidlo a konečná, farebná, 7,50 mm
dekoratívna omietka
Celková hrúbka steny 400,00 mm

2. Vnútorné steny

Zloženie vnútornej steny
Sadrokartónová doska 12,50 mm
OSB doska 10,00 mm
Nosná kostrová drevená konštrukcia 100,00 mm
(tepelná a zvuková izolácia z kamennej minerálnej vlny) 100,00 mm
OSB doska 10,00 mm
Sadrokartónová doska 12,50 mm
Celková hrúbka steny 145,00 mm

3. Povala

Robí sa pri dome s podkrovím a strechou s 2 strešnými plochami. Výška 150 cm umožňuje normálny pohyb v miestnosti.

4. Strop

Vyrába sa z drevenej konštrukcie na základe statického výpočtu s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, hrúbky 150 mm a to pri bungalovoch, čím sa dosahuje veľký úspor energie na vykurovanie a chladenie. Spodná strana stropu je pokrytá sadrokartónovou doskou.

5. Strešná konštrukcia

Robia sa strechy s jednou, dve alebo viac strešných plôch. Viacnásobné a prepychové okapy (okraje strešnej plochy) každom Eko Dome dávajú osobitnú architektonickú notu.

Eko Dom vyrába strechy s rôznymi svahmi a tvarmi, ktoré sú prispôsobené miestnou architektúrou a vyrobajú sa podľa statického výpočtu. Spodné, viditeľné časti okapy sú pokryté ozdobnou hliníkovou lištou vo farbe zvolenou zákaznikom. Viditeľné časti strešnej konštrukcie sú strúhane a povrchovo spracované. Ako kryt sa použiva škridla rakúskeho výrobcu Tondach. Medzi rohy sa umiestňuje tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 200 mm pod ktorou sú umiestnené lišty, parotesná zábrana a sadrokartónová doska.

6. Prístrešky a balkóny

Všetky domy sú vybavené praktickým prístreškom nad vchodom. Prístrešky nad terasami a balkónmi sa vykonávajú podľa jednotlivých projektov.

7. Odvodnenie

Komplentné kovové diely (oplechovanie a odkvapy) sa vyrabajú z oceľového, farebného plechu s plastovým povlakom.

8. Okná a balkónové dvere

Všetky okná a balkónové dvere sa vyrábajú zo 6-komorových bielych PVC profilov so skrytými pántami, Nemeckého výrobcu VEKA a Rotto. Realizácia z PVC profilu v drevenom vzore sa dodatočné platí. Otvorenie je okolo vodorovnej a zvislej osi. Zasklenie sa vykonáva vysokokvalitným, nízkoemisným, 3-násobným sklom výplneným argónom (U=0,7 W/m2K). Podľa želania zákazníka je možne, za príplatok, inštalácia roliet a rolovacich sieťok proti hmyzu. Inštaluju sa vonkajšie parapety z farebného hliníkového plechu s plastovým povlakom.

9. Vchodové dvere

Vchodové dvere sú krásneho dizajnu s bezpečnostnými pántami a bezpečnostnou zámkou s tabuľkou z štrukturálneho IZO skla.

10. Schody

V poschodových domoch a v domoch s podkrovím sa inštaluju schody z masívneho, jemné pareného bukového dreva, lakované lakom na parkety.

II. STAVEBNÉ PRÁCE

1. Základ a základná doska (nie sú zahrnutý v cene – sú predmetom dodatočnej dohody)

2. Ďalšie stavebné práce

Na steny sokly a podlahovú dosku sa robi hydroizolácia z «kondor» pásky v 2 fázách. V prvej fáze (pred montážou objektu) sa umiestní hydroizolačný pás šírky 25-30 cm pod základom, a v druhej fáze (po montáži objektu) na zostávajúcu plochu. Cez podlahovú hydroizoláciu sa umiestní tepelná izolácia z pevné lisovaného polystyrénu d = 50 mm a PVC fólie. Na fóliu sa dáva vystužená cementová glazura d=40mm, ktorá slúži ako podložky pre podlahy. Vystužovanie cementovej glazury sa vykonáva drôteným pletivom Ø 2-5/5cm. Komín pre kúrenie sa robí na základe licencie Schiedel Ø 200mm.

III. REMESELNÉ PRÁCE

1. Podlahy

V obývacej izbe, izbách, chodbe a v časti kuchyne je naplánovaný laminát d = 10 mm, zatiaľ čo v kuchyni pod kuchynskými prvkami, špajzi, kúpeľni, WC sú naplánované glazované keramické dlaždice domácej produkcie. Na vchode, vstupnom schodisku a na terase sú naplánované neglazované keramické dlaždice taktiež domácej produkcie

2. Vnútorné spracovanie

Steny a stropy sa vo všetkých priestoroch farbia bielou disperznou farbou 2-krát s predchádzajúcim spracovaním spojeni sadrokartónových dosiek plnivom, sklovláknitou výstužnou páskou a tmelom.
V kuchyni sa dávajú keramické obklady domácej produkcie do výšky 1,6 m a v kúpeľni a do WC celkom do stropu. Na vchode a na terasu sa dáva podlahová sokla h=10cm.

3. Vodovod a kanalizácia

Inštalácie vodovodu sa robia podľa osobitného projektu z hydraulických plastových rúr vo vzdialenosti 1 m od zariadenia bez vybudovania vodomernej šachty (okno). Spajajú sa zariadením pre zváranie rúr. Pred každým sanitárnym zariadením na rozvode studenej vody sa predpokladá aj obtokový ventil za účelom vykonania výmeny spotrebiteľa v prípade poruchy. Príprava teplej vody v kuchyni a kúpeľni je zabezpečená individuálnym bojlerom s kotolom s plastovým povlakom, kapacity 80 litrov. Sanitárne prvky sú bielej farby I triedy s príslušnými pákovými bateriami a ventilmi domácich výrobcov. Odvodňovacie systémy sú vyrobené z tvrdého PVC potrubia vo vzdialenosti 1 m od domu. Rúrky sú spojené s puzdrom s gumovým tesniacim krúžkom, a stavajú sa k priemeru, svahu, k pozícii podľa projektu. Vedenie plynu zo siete je poskytované prostredníctvom ventiláčneho PVC potrubia.

4. Elektroinštalácie

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU sa vykonáva prostredníctvom napájacieho kábla a to od distribučnej sústavy nízkeho napätia prostredníctvom káblovej pripojovacej skrine (KPO) 3×100 A, s vstavanými poistkami vysokého výkonu NV 100/50A, a hlavnou rozvodnou skriňou (GRO), ktorý sa nachádza na mieste, ktoré je uvedené na inštalačnom pláne. Bližšie podimenky pre pripojenie zariadenia respektíce domu na sústavu nízkeho napätia, dodávku a postavenie napájacieho kábla, pripojovacej skrine, hlavnej rozvodnej skrine (GRO), urobi dodávateľ elektriny – príslušna elektrodistribučná organizácia. V hlavnej rozvodnej skrine sa nahádzajú: trojfázový, dvojtarifový elektromer 10-40A, časovač respektíve MTK prijímač, prúdový chránič ako aj poistky pre napájacie vedenia osvetlenia a zásuvok.

Rozvodná skriňa je štandardnej výroby a vo všetkom musi byť výrobená podľa štandardizácie príslušnej elektrodistribučnky.

NAPÁJACIE VEDENIA A VNÚTORNÝ ROZVOD. Napájacie vedenie pre hlavnú rozvodnú skriňu PP-Y 5×10 mm2 je položené od káblovej pripojovacej skrine (KPO) 3x100A do hlavnej rozvodnej skrine (GRO) v ochrannej PVC rúrke vloženej do montážneho panelu a jeho prierez je stanovený na základe predpokladaného maximálneho zaťaženia inštalácie. Rozvod káblov v montážnej časti zariadenia sa vykonáva sčasti v inštalačých PVC rúrkach zo samozhášavých materiálov, postavených do montážných panelov alebo do POK kánalov zo samozhášavého plastu, upevnený na doske špeciálne na tento účel, ktorá je umiestnená v dolnej časti mrežovaného strešného nosiča. Vetvenie káblov je zaistené prostredníctvom inštalačných krabic OG pre montáž na stenu, ktoré sa montujú na podhľadovú dosku. Pre vnútorný rozvod sú naplánované inštalačné vedenia typu PP-Y, prierezu uvedenom v grafickej časti projektu.

MERANIE SPOTREBY ELEKTRINY sa vykonáva pomocou trojfázového elektromeru s dve tarify 3×380/220V 10-40A inštalovaného do hlavnej rozvodnej skrine. Pre prepínanie taríf sa používa časovač respektíve prijímač tón frekvenčného príkazu (MTK) v závislosti na podmienkách elektrodistribučky, ktoré sa musia kalibrovať – overiť zo strany Federálneho úradu pre opatrenia a drahé kovy.

INŠTALÁCIAOSVETLENIA A ZÁSUVOK je vykonana prostredníctvom vodičov PP-Y prierezu a počtu drôtov uvedených v grafickej časti projektu, uložených do samozhášavých inštalačných PVC rúrach, vstavaným do prefabrikovaných montážnych panelov typu EKO DOM. Pre pripojenie jednotlivých jednofázových a trojfázových spotrebičov k dispozícii je dostatočný počet jednofázových aj trojfázových zásuviek s ochranným kontaktom «Schuko». Keďže je v každej izbe jedna zásuvka zabezpečená špeciálnym napájacím káblom, možné je elektrické ohrevanie pomocou príslušných ohrievačov v závislosti na potrebách užívateľa. Pripojenie elektrických ohrievačov vody (bojlerov) je zabezpečené vodičmi PP-Y 3×2,5 mm2 uložených do samozhášavých inštalačných PVC rúrach vstavaným do prefabrikovaných montážnych panelov. Všeobecné osvetlenie je zabezpečené žiarovkami.

TELEFÓNNA INŠTALÁCIA. Pre pripojenie telefónnu a faxového čísla, zabezpečená je telefónna inštalácia, vyvedená vodičmi I-Y(st)Y s počtom párov ako v grafickej časti Projektu, ktoré sú vtiahnuté cez inštalačnú rúrku Ø16 mm. Je zabezpečený dostatočný počet telefónnych zásuviek s «euro western» konektormi, umiestnených ako v grafickej časti Projektu. Telefónna inštalácia je urobená ako rozvetvená s tvorbou hlavnej telefónnej koncentrácie, ktorá je umiestnená na mieste uvedenom v grafickej časti Projektu.

ANTÉNNA INŠTALÁCIA. S cieľom umožniť príjem pozemných a satelitných televíznych a rozhlasových programov zabezpečený je kombinovaný konektor antény umiestnený mieste uvedenom v grafickej časti Projektu pomocou anténneho kábla typu TV-SAT 75Ω vtiahnutým do inštalačnej PVC vlnitej rúrky nastavenej vertikálne do povalového priestora. Rovnaké ako antény a zariadení pre príjem a distribúciu televíznych a rozhlasových signálov, nie sú predmetom tohto projektu. Antény ako aj zariadenia pre príjem a distribúciu rozhlasových a televíznych signálov nie sú predmetom tohto Projektu.
OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM je zabezpečená použitím prúdového chrániča (ZUDS) v TT systéme s pripojením k základnému uzemneniu: pozinkovaný pás položený v základoch domu. Keď sa toto uzemnenie nachádza vo vrstve betónu, ktorý je stále vlhký, jeho prechodný odpor je zvyčajne malý. Okrem hlavnej rozvodnej skrine (GRO) plánované je aj postavenie zbernice ekvipotenciálne (SIP) na ktorú sa pripoja ochrané vodiče inštalácie vysokého a nízkeho napätia ako aj vedenie pre vyrovnanie potenciálov vlhkých a mokrých miestnostiach. Ako dodatočné opatrenie ochrany pred nepezpečným dotykom sa aplikuje systém vyrovnania potenciálov vo vlhkých a mokrých miestnostiach galvanickým pripojením vśetkých kovových hmôt, ktoré v normálnej prevádzke nie sú pod napätím do zbernice pre vyrovnanie potenciálov v skrine PS-49, vodičom P/Y 4 mm2 vtiahnutým do rúrky Ø13,5 mm. V každom prípade, aby sa overila účinnosť aplikovaných bezpečnostných opatrení, nevyhnutné je pred uvedením inštalácie pod veľké napätie, povinné vykonať potrebné elektrotechnické merania a získať atest od príslušného orgánu.

IV. Projektová dokumentácia

Dodáva sa kompletná projektová dokumentácia spracovaná podľa príslušných noriem a predpisov EÚ a ktorá je potrebná pre získanie stavebných povolení (Einreichplan, Energieausweis).
EKO KUĆA, d.o.o

Dragoslav Jovanović, dipl.ing.