Montované domy – Ceny

V závislosti od veľkosti domu, úrovne výstavby a druhu materiálov ceny domov môžu byť rôzne.

  1. Ceny sa odlišujú v dôsledku odklonu v kvalite prác, lebo sa pokladá za samozrejmost’, že sú na najvyššej úrovni.
  2. Spoločnost’ Eko kuća zhotovuje základy a základové dosky pre montované domy.
  3. Spoločnost’ Eko kuća poskytuje záruku na materiály a práce 30 rokov.